ŞAHİN ALIYEV
SHAHIN ALlYEV

FOUNDING DIRECTOR OF CYBER SECURITY PLATFORM

ƏLİ QƏNİYEV
ALİ QANIYEV

CYBER SECURITY TEAM LEADER / SPECIALIST

MƏMMƏD RƏHİMZADƏ
MAMMAD RAHIMZADEH

CYBER SECURITY TRAINER / SPECIALIST

XƏDİCƏ TAĞlZADƏ
XƏDİCƏ TAĞlZADƏ

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

MƏSUD NAĞIZADƏ
MASUD NAGIZADE

CYBER SECURİTY TEAM MEMBER/BLUE TEAM

ŞÖVKƏT QOCAYEVA
SHOVKAT GOJAYEVA

DEPUTY DIRECTOR / HACKBAKU PROJECT COORDINATOR

SAMİRƏ MƏHƏRRƏMOVA
SAMİRA MAHARRAMOVA

SOCIAL MEDIA MARKETING MANAGER

ƏHMƏD HACILI
AHMAD HAJILI

CYBER SECURITY TRAINER / SPECIALIST

SƏNAN SƏFƏRƏLİYEV
SƏNAN SƏFƏRƏLİYEV

CYBER SECURITY TRAINER / SPECIALIST

ELGÜN ABDULLAYEV
ELGUN ABDULLAYEV

HEAD OF CREATIVE DEVELOPERS CLUB

MƏTANƏT RƏCƏBLİ
METANET RAJABLİ

CYBER SECURITY ACADEMY COORDINATOR

FATİMƏ MƏLİKOVA
FATIMA MALIKOVA

ASSISTANT ACADEMY COORDINATOR / INTERN

ZAUR QASIMOV
ZAUR QASIMOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

SÜLEYMAN ZEYNALOV
SULEYMAN ZEYNALOV

CYBER SECURİMEMBERTY TEAM /RED TEAM

ELŞƏN PAŞAYEV
ELSHAN PASHAYEV

CYBER SECURİMEMBERTY TEAM /RED TEAM

NURŞƏN MƏMİŞOVA
NURSHAN MAMISHOVA

BAŞ MÜHASİB

JALƏ BABAYEVA
JALE BALAYEVA

INTERNATIONAL RELATIONS / PRACTITIONER

HÜSEYN QADAŞOV
HUSEYN GADASHOV

CYBER SECURITY TRAINER / JUNIOR SPECIALIST

BEYRƏK ƏSGƏRZADƏ
BEYREK ASKERZADE

CYBER SECURİMEMBERTY TEAM /RED TEAM