Haqqımızda

Müasir texnologiyanın gəldiyi mövcud vəziyyəti nəzərə alsaq, kompyuter, ağıllı telefon, internet və sosial media istifadəsi gündəlik və iş həyatımızın hər anına və sahəsinə yayılaraq aktiv şəkildə istifadə olunur, beləliklə, bu mühitlərin təhlükəsizliyi və onlarda dolaşan məlumatlar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qloballaşan dünyada məlumatlar şirkətlərin davamlılığını təmin etmək və sektorlarda rəqabət üstünlüyü təmin etmək üçün ən güclü vasitəyə çevrilərək qorunması lazım olan ən dəyərli şirkət aktivlərinə çevrilmişdir. Bu istiqamətdə Kiber Təhlükəsizlik Platforması olaraq, şirkətlərin informasiya texnologiyaları infrastrukturlarının, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müxtəlif sektorlardakı dərin təcrübəsindən istifadə edərək, yerli və qlobal informasiya təhlükəsizliyi qaydalarına və standartlarına uyğun olaraq bir çox informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik fəaliyyətləri təqdim edirik. 

Kiber Təhlükəsizlik Platforması yarandığı gündən ölkə gənclərinin inkişafına dəstək olmaq və cəmiyyətimizdə informasiya təhlükəsizliyi etikasının artırılması üçün 2019-cu ildə KTLab Kiber Təhlükəsizlik Laboratoriyası adı altında rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir.  Ölkəmizdə bu sahədə daima  ilkləri və yenilikləri  bacarmış platforma müxtəlif tədbirlər və layihələrlə xalqa xidmət etməyi qarşısına hədəf qoymuşdur. Yarandığı gündən bu yana daxilində sosial layihələri ilə 100-dən çox gəncə səsini çatdırmış və dövlətçilik, milli mənəvi dəyərlərin bütünləşməsi və ən önəmlisi ölkəmizin rəqəmsal sərhədlərinin qorunmasında layiqli xidmət edəcək gənclər yetişdirmişdir. Laboratoriyadan sonra ilk professional kibertəhlükəsizlik təhsil akademiyası açmış və daxilində müxtəlif kurslar fəaliyyətə başlamışdır. Beləliklə, qısa müddət ərzində böyüyüb inkişaf edən laboratoriya gələcək inamla baxan gəncləri ilə birgə Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Gənclər Mərkəzi ilə birgə əməkdaşlığa başlamış, orada 4 struktur təhsis etmişdir. Bu strukturlar Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası, Kibertəhlükəsizlik Akademiyasi, Kibertəhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Uzun yol qət edən Laboratoriya 2020-2021-ci illərdə 242 ictimai üzv, 2022-ci ildə isə ümumi 573 üzv və 1150 ictimai üzvlə ölkənin ilk genişmiqyaslı kibertəhlükəsizlik laboratoriyası olmuşdur.

2022-ci ildə KTLab Kiber Təhlükəsizlik Laboratoriyasının İdarə Heyəti tərəfindən alınan qərara əsasən strukturların inkişafı və fərdi inkişafın artırılması üçün fəaliyyət strukturları laboratoriyanın tərkibindən ayrılaraq əsas və köməkçi fəaliyyət strukturu olaraq bölünmüş və KTLab bu strukturların daxilinə yerləşdirilərək ümumi platforma adı altında toplanması qərara alınmışdır. Beləliklə, KTLab Kiber Təhlükəsizlik Laboratoriyası adı altında fəaliyyət göstərən platformamız artıq Kiber Təhlükəsizlik Platformasi olaraq daxilində 4 əsas  Kibertəhlükəsizlik Akademiyasi, Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası, Kibertəhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi və Kibertəhlükəsizlik Sertifikat İnkişaf Mərkəzi 1 köməkçi struktur Creative Develepe Club olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Platformamız 2022-ci ildə EC-COUNCIL tərəfindən beynəlxalq akkreditasiya alaraq ölkənin ilk qlobal tanınan kibertəhlükəsizlik akademiyası seçilmişdir.

Kibertəhlükəsizlik Akademiyası

Kibertəhülkəsizlik Akademiyası Kiber Təhlükəsizlik platforması daxildə təsis olunmuş fəaliyyət strukturu olaraq gənclərimizin ixtiyarındadır. Akademiyamız günün müəyyən edilmiş vaxtları çərçivəsində sahənin akademik təlim və tədris fəaliyyətlərinin aparılması,gənclərimizin kibertəhlükəsizlik biliklərini artırmaq məqsədilə bir çox fəaliyyəti təşkil edir.Akademiyamızda “Ethical Hacker”, “Network Security”, “Incident Management”, “Python Software”, “Digital Forensics”, “Red Hat” təlimləri tədris olunmaqdadır. Akademiyamızda tədris olunan təhsil metodları tam qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzim olunmaqdadır. Akademiyamızda təlim prosesi ilə məşğul olan təlimçilər bu sahədə çalışan xüsusi bilgilərə sahib şəxslərdən ibarət olub, ölkənin müxtəlif qurumlarında kibertəhlükəsizlik fəaliyyət göstərən peşakar mütəxəssislərdir.

Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası

Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası Kiber Təhlükəsizlik platforması daxildə təsis olunmuş fəaliyyət strukturu olaraq gənclərimizin ixtiyarındadır. Laboratoriyada günün müəyyən edilmiş vaxtları çərçivəsində Kibertəhlükəsizlik Akademiyasının tələbələri tərəfdaş olduğumuz universitet və yaxud təhsil ocaqlarının bu sahədəki təhsil alan tələbələrinin özlərini inkişaf etdirməklərini təmin edən qapalı kibertəhlükəsizlik fəaliyyətləri aparılmaqdadır. Burada Nüfuzetmə testləri, Şəbəkə və Web sistemlərinin müdafiəsi, zərərli proqramların və onların qorunma metodları təşkil olunmaqdadır.

Kibertəhlükəszilik Araşdırma Mərkəzi

Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası Kiber Təhlükəsizlik platforması daxildə təsis olunmuş fəaliyyət strukturu olaraq gənclərimizin ixtiyarındadır. Laboratoriyada günün müəyyən edilmiş vaxtları çərçivəsində Kibertəhlükəsizlik Akademiyasının tələbələri tərəfdaş olduğumuz universitet və yaxud təhsil ocaqlarının bu sahədəki təhsil alan tələbələrinin özlərini inkişaf etdirməklərini təmin edən qapalı kibertəhlükəsizlik fəaliyyətləri aparılmaqdadır. Burada Nüfuzetmə testləri, Şəbəkə və Web sistemlərinin müdafiəsi, zərərli proqramların və onların qorunma metodları təşkil olunmaqdadır.

Kibertəhlükəsizlik Məhsul İnkişafı və Satış

Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası Kiber Təhlükəsizlik platforması daxildə təsis olunmuş fəaliyyət strukturu olaraq gənclərimizin ixtiyarındadır. Laboratoriyada günün müəyyən edilmiş vaxtları çərçivəsində Kibertəhlükəsizlik Akademiyasının tələbələri tərəfdaş olduğumuz universitet və yaxud təhsil ocaqlarının bu sahədəki təhsil alan tələbələrinin özlərini inkişaf etdirməklərini təmin edən qapalı kibertəhlükəsizlik fəaliyyətləri aparılmaqdadır. Burada Nüfuzetmə testləri, Şəbəkə və Web sistemlərinin müdafiəsi, zərərli proqramların və onların qorunma metodları təşkil olunmaqdadır.

Kibertəhlükəsizlik Sertifikat İnkişafı və Satış

Kibertəhlükəsizlik Laboratoriyası Kiber Təhlükəsizlik platforması daxildə təsis olunmuş fəaliyyət strukturu olaraq gənclərimizin ixtiyarındadır. Laboratoriyada günün müəyyən edilmiş vaxtları çərçivəsində Kibertəhlükəsizlik Akademiyasının tələbələri tərəfdaş olduğumuz universitet və yaxud təhsil ocaqlarının bu sahədəki təhsil alan tələbələrinin özlərini inkişaf etdirməklərini təmin edən qapalı kibertəhlükəsizlik fəaliyyətləri aparılmaqdadır. Burada Nüfuzetmə testləri, Şəbəkə və Web sistemlərinin müdafiəsi, zərərli proqramların və onların qorunma metodları təşkil olunmaqdadır.

Cyber Club

Kibertəhülkəsizlik Akademiyası Kiber Təhlükəsizlik platforması daxildə təsis olunmuş fəaliyyət strukturu olaraq gənclərimizin ixtiyarındadır. Akademiyamız günün müəyyən edilmiş vaxtları çərçivəsində sahənin akademik təlim və tədris fəaliyyətlərinin aparılması,gənclərimizin kibertəhlükəsizlik biliklərini artırmaq məqsədilə bir çox fəaliyyəti təşkil edir.Akademiyamızda “Ethical Hacker”, “Network Security”, “Incident Management”, “Python Software”, “Digital Forensics”, “Red Hat” təlimləri tədris olunmaqdadır. Akademiyamızda tədris olunan təhsil metodları tam qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzim olunmaqdadır. Akademiyamızda təlim prosesi ilə məşğul olan təlimçilər bu sahədə çalışan xüsusi bilgilərə sahib şəxslərdən ibarət olub, ölkənin müxtəlif qurumlarında kibertəhlükəsizlik fəaliyyət göstərən peşakar mütəxəssislərdir.