Komandamız

ŞAHİN ALIYEV
ŞAHİN ALIYEV

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ İCRAÇI DİREKTORU

ŞÖVKƏT QOCAYEVA
ŞÖVKƏT QOCAYEVA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ DİREKTOR MÜAVİN

MƏTANƏT RƏCƏBLİ
MƏTANƏT RƏCƏBLİ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ DİREKTORU

ƏLİ QƏNİYEV
ƏLİ QƏNİYEV

TƏHLÜKƏSİZLİK KOMADASININ RƏHBƏRİ

XƏDİCƏ TAĞIZADƏ
XƏDİCƏ TAĞIZADƏ

ISO 27001/GRS TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

ZAUR QASIMOV
ZAUR QASIMOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

MƏMMƏD RƏHİMZADƏ
MƏMMƏD RƏHİMZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

ELMAN ƏLİZADƏ
ELMAN ƏLİZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

HÜSEYN QADAŞOV
HÜSEYN QADAŞOV

KİÇİK KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ

ARİF NƏCİMOV
ARİF NƏCİMOV

BİZNESİN VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİN İNKİŞAFI ÜZRƏ MENECER

ORUC RAMAZANOV
ORUC RAMAZANOV

VEB DEVELOPER