Komandamız

ŞAHİN ALIYEV
ŞAHİN ALIYEV

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ İCRAÇI DİREKTORU

AYNUR QULİYEVA
AYNUR QULİYEVA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ İCRAÇI DİREKTOR MÜAVİNİ

AYDAN ƏLİYEVA
AYDAN ƏLİYEVA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ ƏSAS KOORDİNATORU

RƏBİYYƏ XUDUYEVA
RƏBİYYƏ XUDUYEVA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ DİREKTORU

ƏLİ QƏNİYEV
ƏLİ QƏNİYEV

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ TƏHLÜKƏSİZLİK KOMADASININ RƏHBƏRİ

ZAUR QASIMOV
ZAUR QASIMOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

RAMİL BAXŞIYEV
RAMİL BAXŞIYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / BAŞ MÜTƏXƏSSİS

ELMAN ƏLİZADƏ
ELMAN ƏLİZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

XƏDİCƏ TAĞIZADƏ
XƏDİCƏ TAĞIZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ ISO 27001/GRS TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

SÜLEYMAN ƏLİYEV
SÜLEYMAN ƏLİYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

TƏRLAN ƏLİYEV
TƏRLAN ƏLİYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

HÜSEYN QADAŞOV
HÜSEYN QADAŞOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

SADİQ QASIMOV
SADİQ QASIMOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASININ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

ARİF NƏCİMOV
ARİF NƏCİMOV

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ BAŞ MÜHASİBİ VƏ BİZNESİN İNKİŞAFI ÜZRƏ MENECERİ

FƏRQANƏ MUSTAFAYEVA
FƏRQANƏ MUSTAFAYEVA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ LAYİHƏ KOORDİNATORU

İLKİN QULUZADƏ
İLKİN QULUZADƏ

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ FULL STACK DEVELOPERİ  / KOMANDA LİDERİ

ORUC RAMAZANOV
ORUC RAMAZANOV

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ VEB DEVELOPERİ

SEVİL MİRZƏYEVA
SEVİL MİRZƏYEVA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ VEB DEVELOPERİ