ŞAHİN ALIYEV
ŞAHİN ALIYEV

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK PLATFORMASININ TƏSİSÇİ DİREKTORU

ƏLİ QƏNİYEV
ƏLİ QƏNİYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK KOMANDA RƏHBƏRİ / MÜTƏXƏSSİS

MƏMMƏD RƏHİMZADƏ
MƏMMƏD RƏHİMZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

XƏDİCƏ TAĞlZADƏ
XƏDİCƏ TAĞlZADƏ

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

MƏSUD NAĞIZADƏ
MƏSUD NAĞIZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK KOMANDA ÜZVÜ / BLUE TEAM

ŞÖVKƏT QOCAYEVA
ŞÖVKƏT QOCAYEVA

DİREKTOR MÜAVİNİ / HACKBAKU LAYİHƏ KOORDİNATORU

SAMİRƏ MƏHƏRRƏMOVA
SAMİRƏ MƏHƏRRƏMOVA

SOSİAL MEDİA MARKETİNQ MENECERİ

ƏHMƏD HACILI
ƏHMƏD HACILI

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

SƏNAN SƏFƏRƏLİYEV
SƏNAN SƏFƏRƏLİYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

ELGÜN ABDULLAYEV
ELGÜN ABDULLAYEV

CREATİVE DEVELOPERS CLUBUN RƏHBƏRİ

MƏTANƏT RƏCƏBLİ
MƏTANƏT RƏCƏBLİ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AKADEMİYASI KOORDİNATORU

FATİMƏ MƏLİKOVA
FATİMƏ MƏLİKOVA

AKADEMİYA KOORDİNATOR KÖMƏKÇİSİ / TƏCRÜBƏÇİ

ZAUR QASIMOV
ZAUR QASIMOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / MÜTƏXƏSSİS

SÜLEYMAN ZEYNALOV
SÜLEYMAN ZEYNALOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK KOMANDA ÜZVÜ / RED TEAM

ELŞƏN PAŞAYEV
ELŞƏN PAŞAYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK KOMANDA ÜZVÜ / RED TEAM

NURŞƏN MƏMİŞOVA
NURŞƏN MƏMİŞOVA

BAŞ MÜHASİB

JALƏ BABAYEVA
JALƏ BABAYEVA

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR / TƏCRÜBƏÇİ

HÜSEYN QADAŞOV
HÜSEYN QADAŞOV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMÇİSİ / KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

BEYRƏK ƏSGƏRZADƏ
BEYRƏK ƏSGƏRZADƏ

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK KOMANDA ÜZVÜ / RED TEAM